DENEME SÜRELİ iŞ SÖZLEŞMESİ


‘Deneme Süreli İş Sözleşmesi’, nedir?

‘Deneme Kaydı’, konulan iş sözleşmeleri, ‘Deneme Süreli İş Sözleşmesi’dir (4857 Sayılı İş Kanunu Madde  15/1. Paragraf).

‘Deneme Süreli İş Sözleşmesi’nde deneme süre en çok ne kadar olabilir?

İş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki (2) ay olabilir ancak Deneme Süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört (4) aya kadar uzatılabilir(4857 Sayılı İş Kanunu Madde  15/1. Paragraf).

Deneme Süresi’nin neticeleri nelerdir?

Deneme Süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir ama çalışanın çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları ödenir(4857 Sayılı İş Kanunu Madde  15/2. Paragraf).