Dava tarihinden geriye beş (5) yıllık dönem için Ecr-i Misil talep edilebilir.

kira_gelirinizin_vergisi_nasil_hesaplanir_h712
Bilirkişi heyetinden dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık dönem için ecrimisil miktarını gösterir denetime elverişli rapor alınması gerekir.

T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO 2015/12915
KARAR NO 2016/678
KARAR TARİHİ 21.01.2016
MAHKEMESİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ ECRİMİSİL

Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR

Dava, ecrimisil isteğine ilişkindir.

Davacılar, kat malikleri oldukları 20 parsel sayılı taşınmazın zemin katında bulunan davalılardan … ve … adına kayıtlı dükkan vasıflı bağımsız bölümler ile, taşınmazın ortak kullanım alanlarının birleştirilerek kiraya verilerek, davalıların ortak kullanım alanından haksız kazanç elde ettiklerini ileri sürerek, elatmanın önlenmesi, eski hale getirme ve ecrimisile karar verilmesini istemişler, mahkemece ecrimisil isteği tefrik edilerek eldeki davada bu istek yönünden yargılama sürdürülmüştür.

Davalı şirket; çekişme konusu taşınmazda diğer davalıların kiracısı olduğunu, zamanaşımı süresinin dolduğunu, kat maliklerinin muvafakatı bulunduğunu, ecrimisil koşullarının oluşmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalılar …. ve ….; zamanaşımı itirazında bulunarak ecrimisil koşullarının bulunmadığını bildirip davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece; keşfen ortak kullanım alanlarının kullanıldığının saptandığı ve ecrimisil koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle çekişme konusu 20 parsel sayılı taşınmazdaki ortak kullanım alanlarına haklı ve geçerli neden bulunmaksızın müdahale edildiği ve ecrimisil koşullarının oluştuğu saptanarak davanın kabulüne karar verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Davalıların bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine,

Ne var ki, davanın 2003 yılı aralık ayından itibaren ecrimisil istemi ile 10.11.2010 tarihinde açıldığı, davalıların zamanaşımı itirazında bulunduğu gözetildiğinde, dava tarihinden geriye 5 yıllık dönem için hesaplanacak ecrimisilin hüküm altına alınması gerekirken anılan hususun gözardı edilmiş olması doğru değildir.

Hâl böyle olunca, bilirkişi heyetinden dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık dönem için ecrimisil miktarını gösterir denetime elverişli rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi için hüküm bozulmalıdır.

Davalıların temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak www.kararara.com

Bir ileti bırakabilirsiniz - Leave a Reply - Оставить комментарий - اترك التعليق - השאירו תגובה

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.