KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAN İLAMLAR 7 GÜN İÇİNDE ŞİKAYET EDİLMELİDİR!

icranin_geri_birakilmasi_tehir_i_icra_proseduru_hakkinda_bilinmesi_gerekenler_h70607_7480c

T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
ESAS NO 2016/2141
KARAR NO 2016/4751

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Borçlu vekili, müvekkili hakkında ilamlı icra takibi başlatıldığını, ilamın istihkak davasının kabulüne ilişkin olması sebebiyle kesinleşmeden takibe konulamayacağını, şikayetin süreye bağlı olmadığını ileri sürerek, icra takibinin iptalini istemiştir.

Alacaklı vekili, takip dayanağı ilamın istihkak iddiasının reddi davasına ilişkin olduğunu, bu sebeple, kesinleşmeden takibe konulabileceğini belirterek şikayetin reddini savunmuştur.

Mahkemece, istihkak davalarına ilişkin hükümlerin kesinleşmeden takibe konulamayacağı gerekçesi ile şikayetin kabulüne takibin iptaline karar verilmiştir.

İİK’nun 16/1 maddesi gereği, icra memurunun işleminin yasaya veya olaya uygun bulunmaması nedeniyle, icra mahkemesine başvurularak şikayet yolu ile kaldırılmasının istenmesi kural olarak 7 günlük süreye tabidir. Şikayet süresi, şikayet konusu işlemin öğrenildiği günden başlar

Somut olayda, dayanak ilam alacaklı tarafından istihkak iddiasının reddi talebiyle açılan davanın kabulüne ilişkin olup, alacaklı tarafından, yapılan yargılama gideri, vekalet ücreti ve bu alacakların faizi yönünden takibe konulmuş, icra emri borçluya 19.06.2015 tarihinde tebliğ edilmiş, yasal (7) günlük süre geçirilerek 15.07.2015 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Bu durumda şikayetin süreden reddi gerekirken, Mahkemece işin esası incelenip sonucuna gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 16.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAYNAK: www.kararara.com

Bir ileti bırakabilirsiniz - Leave a Reply - Оставить комментарий - اترك التعليق - השאירו תגובה

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.