KİRALANAN’I TAHLİYE EDERKEN TAHLİYE VE TESLİME DAİR BİR YAZI EVSAHİBİNDEN MUTLAKA ALINMAK ZORUNDADIR; AKSİ HALDE, ZARARLI ÇIKABİLİRSİNİZ. ÖRNEK YAZI: ‘KİRACI _____________ ADRESİNDEKİ KİRALANAN İŞYERİNİ/KONUTU __/ __/201_  TARİHİNDE TESLİM ALDIĞI GİBİ TAHLİYE VE TESLİM ETMİŞTİR.’

mze4ndq2nj-ev-sahibi-kiraci-sozlesmesinin-icerigi

T.C

YARGITAY
6.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2005/9700
KARAR NO:2005/720
KARAR TARİH: 07.02.2005

KİRACININ KİRALANANIN ANAĞTARINI TESLİM ETTİĞİNİ İSPAT ETMESİ GEREĞİ

ÖZET; TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN VERİLMİŞ OLMASI KİRALANANIN MUTLAKA O TARİHTE TAHLİYE EDİLDİĞİNİ GÖSTERMEZ. TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK TAHLİYENİN HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİĞİ KONUSUNDA TOPLANMAKTADIR. DAVACI TESLİM TESELLÜM BAŞLIĞI ALTINDA DÜZENLENEN BELGEYE RAĞMEN KİRALANANI 15 HAZİRAN 2002 TARİHİNDE TAHLİYE ETTİĞİNİ İLERİ SÜREREK ÖDENMEYEN KİRA BEDELİNİ İSTEMİŞTİR. DAVALI KİRALANANI TAAHHÜT ETTİĞİ TARİHTE BOŞALTTIĞINI SAVUNMUŞ İSE DE BU SAVUNMASINI KANITLAYAMADIĞI GİBİ OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4.2.2004 TARİHLİ CEVABI YAZISININ EKİNDEKİ DAVALININ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE VERDİĞİ 13.1.2004 TARİHLİ DİLEKÇESİNDE KARABACAK MEVKİ YAKACIK KÖYÜ 8.SK.NO: 13 YENİMAHALLE/ANKARA ADRESİNDEKİ DAVA KONUSU KİRALANANA AİT İŞ YERİNİ 15.12.2003 TARİHİ İTİBARİYLE İSTANBUL YOLU 25 KM.263/3 SARAYKÖY/KAZAN ADRESİNE TAŞIDIĞINI BEYAN ETTİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. DAVALININ VERGİ DAİRESİNE BU BAŞVURU DİLEKÇESİ DAHİ DAVACININ İDDİASINI DOĞRULAMAKTADIR. BU DURUMDA TARAFLAR ARASINDA KİRA BEDELİ KONUSUNDA BİR UYUŞMAZLIK BULUNMADIĞINA GÖRE TALEP GİBİ KARAR VERMEK GEREKİR.

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dava kira bedelinin tahsili için icra takibine yapılan itirazın iptaline ilişkindir. Mahkeme davayı ret etmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde davalının müvekkiline ait işyerinde 1.2 1998 başlangıç tarihli sözleşme ile kiracı iken 15.6.2002 tarihinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek tahliye ettiğini, 1.2.2002 tarihinde başlayan yeni dönem kirasının net 1.850.000.000.-TL olduğunu, eksik ödenen 2002 Mayıs ayı kirası ile 2002 haziran ayına ait 15 günlük kira bedeli ve işleyen faizi için icra takibi yaptıklarını, davalının kötü niyetli olarak takibe itiraz ettiğini belirterek itirazın kaldırılmasını ve %40 icra tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı vekili ise, davanın haksız ve yersiz açıldığını 15.5.2002 tarihinde sözleşmenin sona ermesi nedeniyle karşılıklı mutabakat sonucu tahliye edildiğini, kiralarında ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece hükme esas alınan davalının imzasını taşıyan 6.2.2002 tanzim tarihli teslim tesellüm belgesinde davalı kiralananı 15.5.2002 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir. Davalının bu beyanına davacıda katılarak belgeyi imzalamıştır. Davacının bu şekilde belgeyi imzalamış olması diğer haklarından vazgeçtiği anlamına gelmeyeceği gibi kiralananında bu tarihte tahliye edildiği anlamına gelmez. Tahliye taahhüdünün verilmiş olması kiralananın mutlaka o tarihte tahliye edildiğini göstermez. Taraflar arasındaki uyuşmazlık tahliyenin hangi tarihte gerçekleştiği konusunda toplanmaktadır. Davacı teslim tesellüm başlığı altında düzenlenen belgeye rağmen kiralananı 15 Haziran 2002 tarihinde tahliye ettiğini ileri sürerek ödenmeyen kira bedelini istemiştir. Davalı kiralananı taahhüt ettiği tarihte boşalttığını savunmuş ise de bu savunmasını kanıtlayamadığı gibi Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4.2.2004 tarihli cevabı yazısının ekindeki davalının Vergi Dairesi Müdürlüğüne verdiği 13.1.2004 tarihli dilekçesinde Karabacak mevki Yakacık Köyü 8.Sk.No:13 Yenimahalle/Ankara adresindeki dava konusu kiralanana ait iş yerini 15.12.2003 tarihi itibariyle İstanbul yolu 25 Km.263/3 Sarayköy/Kazan adresine taşıdığını beyan ettiği anlaşılmaktadır. Davalının vergi dairesine bu başvuru dilekçesi dahi davacının iddiasını doğrulamaktadır. Bu durumda taraflar arasında kira bedeli konusunda bir uyuşmazlık bulunmadığına göre talep gibi karar vermek gerekirken, bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 7.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAYNAK: www.kararara.com

Bir ileti bırakabilirsiniz - Leave a Reply - Оставить комментарий - اترك التعليق - השאירו תגובה

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.