YABANCI ÜLKEDE GEÇEN SİGORTALILIK SÜRE ve TUTARLARINIZ HESAPLANARAK SGK’DAN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!


Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri hesaplanıp ispatlanabilir; böylece, Türkiye’den kolayca emekli olabilirsiniz.

yurt-dc4b1c59fc4b1-borc3a7lanma-hesaplatma-2016

Yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinin hesaplanıp SGK’ya ibrazı için gereken evraklar şunlardır:
  1. Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları,
  2. Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca yada kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın; çalışılan ülkede iş yerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgesi,
  3. Yurtdışında kendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi,
  4. Bulunulan ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler v.b.) alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri gibi hizmetin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.

SGK Link: http://bit.ly/1ViD6id