ECR-İ MİSİL ZAMAN AŞIMI BEŞ (5) YIL!


ECR-İ MİSİL'DE ZAMAN AŞIMI BEŞ (5) YILDIR! Dava tarihinden geriye beş (5) yıllık dönem için Ecr-i Misil talep edilebilir. Bilirkişi heyetinden dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık dönem için ecrimisil miktarını gösterir denetime elverişli rapor alınması gerekir. T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ ESAS NO 2015/12915 KARAR NO 2016/678 KARAR TARİHİ 21.01.2016 MAHKEMESİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ ECRİMİSİL