TEMİNAT SENEDİNİN ORTASINA, ‘TEMİNATIR’ YAZMAZSANIZ BEDELİNİ ÖDERSİNİZ!


TEMİNAT SENEDİ ÜZERİNE TEMİNAT İÇİNDİR YAZILIR AKSİ HALDE BEDELİNİ BORÇLANIRSINIZ. 

ÖRNEK BONO EMRE MUHARRER SENED.pages

‘Teminat içindir’ ya da ‘Bedeli teminattır’ ya da ‘Teminat senedidir’, ibarelerinden birini senedin ya da diğer adıyla bononun üzerine yazmazsanız ya da kenarına yazarsanız bedelini borçlanmak ve böylece neticede nakden ödemek zorunda kalabilirsiniz.