ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ


Adli Sicil kaydı sildirme dilekçe örneği.

adli-sicil

T.C.

ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İSTEMDE BULUNAN: (Tam adı ve TC No)

KONU: Adli Sicil Kaydımın Silinmesi hk.

AÇIKLAMA 

Verilen tüm cezalar infaz edilmiş ve gerekli tüm yasal süreler geçmiş olmasına rağmen sabıka kaydımda cezalara dair bilgiler görülmektedir.

Hak kaybına ve mağduriyete yol açmaması için adli sicil kayıtlarımın silinmesini talep etmem gerekmiştir.

NETİCE-İ TALEP 

Yukarıda açıkladığım üzere Adil Sicil Kaydımda yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak Adli Sicil Kayıtlarından silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. [Tarih]

EK Sabıka kayıtlarım.