Cumhurbaşkanı, Mutlak İktidar!


Cumhurbaşkanı’nın gücü sınırlı değil

Anayasa’da mutlak iktidar Cumhurbaşkanıdır

Cumhurbaşkanı’nın, sadece görevden almak değil Siyaseten Kat’l Yetkisi dahi vardır(*).

Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Cumhurbaşkanı, Anayasa ve yasalara karşı eylem ve işlemleri başlamadan sona erdirmek hak ve yetkisine sahiptir.

Cumhurbaşkanı, Anayasa’ya ya da Devlet’le Millet’in birliğine ve bütünlüğüne, karşı her türlü eylem ve işlemi daha doğmadan veya ortaya çıkmadan yok etmek külfeti altındadır.

Anayasa ve yasaları ortadan kaldırmak ya da tağyir ve tahrif riski taşıyanların ortadan kaldırılması, Cumhurbaşkanı’nın sadece hak ve yetkisinde olan bir konu değil, aslen icra etmek zorunda olduğu asli görevidir. Bu görev, Cumhurbaşkanı’na anayasa tarafından yüklenen siyasal görevdir.

Cumhurbaşkanı dilediklerini görevden alabilir ya da idari ceza da verebilir.

_____________________

(*) Devlet’te Siyaseten Kat’l (300 Sayfa) https://adobe.ly/3dUNlsz