T.C. 

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
2015/15420 E.
2016/4894 K.

Taraflar arasında görülen davada … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.06.2015 tarih ve 2013/130-2015/472 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya taşıma işi yaptığını, bu iş nedeniyle davalıdan faturaya dayalı alacağı olduğunu, alacağın tahsili için başlatılan icra takibinin davalının haksız ve kötü niyetli itirazı nedeniyle durduğunu ileri sürerek davalının ..İcra Müdürlüğü’nün 2013/4 Esas sayılı takip dosyasına yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı tarafından müvekkiline taşıma işi yapıldığını, ancak söz konusu iş nedeniyle düzenlenip takibe konulan fatura bedellerinin peşin olarak davalıya ödendiğini, takibe konu faturaların kapalı fatura olması nedeniyle bu durumun bedelin ödendiğine karine olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, tarafların ticari defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde davacının davalıdan nakliye hizmeti bedeli olarak 31.800,00 TL tutarında alacağı olduğu, fatura bedellerinin ödendiğinin davalı tarafından ispat edilemediği, faturaya dayalı alacağın likit olduğu gerekçesiyle davalının … icra Müdürlüğü’nün 2013/4 Esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline asıl alacak olan 31.860,00 TL’nin %20’si oranında icra inkar tazminatını davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davacı tarafından yapılan taşıma nedeniyle ödenmeyen navlun bedelinin tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.

Faturanın altının faturayı tanzim eden tarafından kaşe vurularak imzalanması o faturanın kapalı fatura olduğuna ve fatura bedelinin ödendiğine karine teşkil eder. Bu durumda ispat yükü yer değiştirir, diğer bir ifadeyle ödeme savunması yönünden mevcut karine karşısında alacaklının fatura bedelini tahsil etmediğini kanıtlaması gerekir.

Somut olayda, davacı tarafından davalıya nakliye işi yapıldığı, bu iş nedeniyle tanzim edilen fatura bedellerinin davalı tarafından ödenmediği ileri sürülmüştür. Davalı vekili, taraflar arasında yazılı sözleşme olmaksızın taşıma ilişkisi bulunduğunu kabul etmiş ancak bu iş nedeniyle düzenlenen fatura bedellerinin davacıya ödediğini savunarak fatura asıllarını dosyaya ibraz etmiştir. Davalının bu savunmaları ve ibraz edilen faturalara yönelik davacı vekilince imza inkarında bulunulmuştur. Dosya içerisinde yer alan fatura asıllarından faturaların altının imzalandığı ve fatura üzerine “kayıtlara işlendi” ibaresini içerir kaşe basıldığı, görünüş itibariyle faturaların kapalı fatura niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak, davacı vekilince fatura asılları üzerindeki imzaların inkar edilmesi karşısında uyuşmazlığın çözümü için fatura asılları üzerinde yer alan imzaların davacıya ait olup olmadığının tespiti önem kazanmaktadır. Zira, fatura asılları üzerindeki imzaların davacıya ait olması halinde bu faturaların kapalı fatura niteliğinde olması nedeniyle fatura bedelinin tahsil edilmediğine ilişkin ispat yükü davacıda, imzaların davacıya ait olmaması halinde ise faturaların açık fatura olduğunun kabulüyle bedellerinin ödendiğine ilişkin ispat yükü davalıda olacaktır. Bu durum karşısında mahkemece; dosyaya ibraz edilen fatura asılları üzerinde yer alan imzaların davacıya ait olup olmadığına ilişkin araştırma yapılarak ve gerektiğinde tarafların ticari defter ve belgeleri de incelenmek suretiyle bilirkişi raporu alınıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 01.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@kararara

Bir ileti bırakabilirsiniz - Leave a Reply - Оставить комментарий - اترك التعليق - השאירו תגובה

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.