Çalışanların gizlice işveren tarafından izlenmesi yasaktır


İşveren, hukuka aykırı yoldan, çalışan aleyhine delil toplayamaz çünkü çalışan Hakkında İşveren'in hukuka aykırı yoldan topladığı bilgiler delil olarak kabul, edilemez. Yargıtay 22. HukukDairesi 2017/21857 E., 2019/9884 K. İçtihat Metni MAHKEMESİ: İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: İTİRAZIN İPTALİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. … Okumaya devam edin Çalışanların gizlice işveren tarafından izlenmesi yasaktır