מסמך האסטרטגיה להתמודדות עם הכנסות הלבנת הון מהפשעים, מימון הטרור והגברת היעילות בהליכי החרמת רכוש בטורקיה (2021-2025)


מסמך האסטרטגיה להתמודדות עם הכנסות הלבנת הון מהפשעים, מימון הטרור והגברת היעילות בשיטות החרמת רכוש בטורקיה (2021-2025), הונפק על ידי האימאם ארדואן.

דעתי בנושא היא כדלקמן.

עסקאות חשודות הן טענות מופשטות ומנהליות אך אינן תקפות ומחייבות מבחינה משפטית. לטענות על עסקאות חשודות שבוצעו על ידי בנקים או רשויות מנהליות אין תוקף חוקי. “עסקאות חשודות כביכול” לא יכולות להיות סיבה לבנקים ולרשויות המינהליות להקפיא חשבונות בנק או להחרים כסף בבנקים. הקפאת חשבונות בנק או החרמת נכסים של האזרחים, על סמך חוות הדעת הבלעדית של נושאי המשרה בבנקים או עובדי המדינה במוסדות המינהליים אינם חוקיים שכן הטענות על עסקאות חשודות כאלה אינן מבוססות על החלטה סופית של בית משפט פלילי. על מנת שחשבונות בנק יוקפאו בשל היותם נושא לפשע, לא ניתן להפר את זכויות הקניין מבלי לתת לבעל חשבון הבנק להתגונן מול בית המשפט הפלילי עם עורך דין. על מנת שחשבונות הבנק יוקפאו או שהכספים יוחרמו בשל היותם פשע, לא ניתן להגביל את זכויות הקניין של בעל חשבון הבנק על ידי שום רשות מנהלית או בנק מבלי לקבל החלטה סופית מבית המשפט הפלילי. בנקים ורשויות מנהליות אינם יכולים לשלוט בהון או להגביל זכויות קניין. ממשלות אינן יכולות להאציל את המשימה למנוע הלבנת הון למוסדות מנהליים ולבנקים. אם רשויות מינהליות רוצות למנוע הלבנת הון, עליהן להקים וליישם מערכת מס יעילה. לא ניתן להוציא חוזר נשיאותי ולעשות עילה להחרמת הכספים, או את נכסי העם בצו של ממשלות אחרות מבלי להקים וליישם מערכת מיסים יעילה במדינה.